plakat_akcept_doZczytania

 

Zapraszamy do obejrzenia. Autorem zdjęć jest Tomek Gajewski – dziękujemy!

"Dwoje na huśtawce" - Michał Maciejewski, foto - Tomek Gajewski "Dwoje na huśtawce" - Magdalena Górska, foto - Tomek Gajewski "Dwoje na huśtawce" - Michał Maciejewski, foto - Tomek Gajewski "Dwoje na huśtawce" - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Tomek Gajewski "Dwoje na huśtawce" - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Tomek Gajewski "Dwoje na huśtawce" - Magdalena Górska, Michał Maciejewski, foto - Tomek Gajewski

 

 

 

 

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.