Dwoje na huśtawce w grudniu po raz ostatni na Solcu

Zapra­sza­my gorą­co 11 i 12 grud­nia o godz. 19.00!

Zagra­my spek­takl Dwo­je na huś­taw­ce W. Gib­so­na po raz ostat­ni na Sol­cu w klu­bie 1500 m2, nie­zwy­kłym dla nas miej­scu, któ­re nie­ste­ty prze­sta­nie ist­nieć z koń­cem roku.

plakat_akcept_doZczytania

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.