Lewina sens-zwierciadlo-2014_02

 

Fundacja po DRUGIE i Teatr Ognisko organizują konferencję warsztatową dla praktyków z całej Polski, której celem jest zapoznanie się z różnymi formami pracy z zakresu edukacji przez sztukę.

Edukacja przez sztukę, której poświęcona będzie konferencja, opiera się na ponad półwiecznym doświadczeniu wybitnego pedagoga, Haliny Machulskiej. Przez długie lata swojej działalności szkoliła dzieci i młodzież, ale również wychowawców. Jej praca opiera się głównie na metodzie dramy, którą jako jedna z pierwszych wprowadzała do Polski. Halina Machulska wykształciła również rzeszę instruktorów – pracujących z młodzieżą i dla młodzieży.

Od początku grupie tej przyświecała idea kształtowania prawidłowych postaw społecznych i szlifowania charakterów. Praca prowadzona w oparciu o pedagogikę Machulskiej ma za zadanie:

  • pobudzać do twórczego uczestnictwa w realizacji zadań,
  • wyrabiać postawy akceptacji dla pozytywnych zachowań społecznych (tolerancji, bezinteresowności, uczynności, sumienności i odpowiedzialności),
  • kształcić poczucie estetyki,
  • kształtować umiejętność odwoływania się do osobistych doświadczeń i ich przetwarzania,
  • kształtować umiejętność stawiania problemów i twórczego ich rozwiązywania.

W grudniu 2013 roku Fundacja po DRUGIE i Teatr Ognisko przeprowadziły warsztaty dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych w całej Polsce opierające się o wypracowane przez Halinę Machulską metody – wydarzenie 1500 m do rozgrzania.

Wydarzenie miało charakter jednorazowy, zatem skoncentrowane było na osiągnięciu niewielkiego (ale ważnego efektu) rozbudzenia chęci uczestników – wychowanków placówek resocjalizacyjnych – do podejmowania podobnych wyzwań i budowania umiejętności prawidłowej integracji rówieśniczej ( w działaniu brali udział wychowanki i wychowankowie z całej Polski). Działania zaproponowane przez instruktorów, wprowadzone do codziennej praktyki może przełożyć się na osiągnięcie rezultatów, które zakłada idea Machulskiej.

Konferencja warsztatowa odbędzie się w dniach 5-7 marca 2014 w Jadwisinie.

Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu w załączniku: PROGRAM KONFERENCJI – do pobrania.

 

Z satysfakcją informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację dla Teatru Ognisko na projekt pt. Sztuka w wydaniu IT – nowe media jako narzędzie poznawania i tworzenia sztuki.

Teatr Ognisko w partnerstwie z Fundacją po DRUGIE zrealizuje zadanie skierowane do młodzieży z placówek resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze), które polegać będzie na edukacji medialnej rozwijającej kompetencje informacyjne skoncentrowanej tematycznie na poznawaniu, komentowaniu, przetwarzaniu oraz tworzeniu przekazów związanych z działaniami twórczymi.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.