to4art - logo

Projekt  „Sztuka w wydaniu IT – nowe media jako narzędzie poznawania i tworzenia sztuki” jest skierowany do młodzieży wykluczonej, która przebywa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w całej Polsce.

Do pierwszego etapu projektu zostali zaproszeni młodzi ludzie w wieku 13-18 lat z placówek w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonce, Józefowie i Różanymstoku. Podczas cyklu warsztatów mają szansę zapoznać się z różnymi formami artystycznego przekazu. Warsztaty prowadzą pedagodzy i artyści związani z różnymi dziedzinami sztuki: teatrem, muzyką, performance’em, tańcem, sztuką wideo, foto i art.

Dopełnieniem tego programu będą warsztaty internetowe NOWE MEDIA: „Moja twórczość w internecie”, które wprowadzają w świat tworzenia własnych stron internetowych i blogów. Grupy biorą również udział w aktywnym tworzeniu platformy internetowej to4art, która zawiera informacje dotyczące zainteresowań artystycznych i przejawów własnej działalności twórczej.

W projekcie tym Internet i nowe media są narzędziami wspierającymi, służącymi zdobywaniu wiedzy i rozbudzającymi potrzebę obcowania z kulturą.

Warsztaty dofinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystartowały w 2014.

Finałem projektu jest Ogólnopolska konferencja kadry pedagogicznej ośrodków resocjalizacyjnych „NOWE MEDIA – NOWE WYZWANIA”, która odbędzie się w Warszawie w grudniu 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu projektu na portalu Facebook.

Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ [frt:nf].

Fundacja powstała z inicjatywy aktorki i producentki Agaty Życzkowskiej w 2009 r. Fundacja ma na celu wspieranie i integrację artystów związanych z teatrem i kulturą: reżyserów, aktorów, tancerzy, dramaturgów, scenopisarzy, scenografów, muzyków, fotografików, artystów wideo, filmowców. Jednym z celów jest także działalność edukacyjna. Zależy nam na wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży (również wykluczonej i niepełnosprawnej) w rozwoju artystycznym i kulturalnym właśnie poprzez teatr. Wizją Fundacji jest świat, w którym kultura wzmacnia międzypokoleniowe więzi społeczne wokół  tradycji związanej ze sztuką teatru i dialogu z tą tradycją. Fundacja Rozwoju Teatru ‚NOWA FALA’ realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie projektów teatralnych z uwzględnieniem działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży.

WARSZTATY poprowadzą:

 1. Michał Maciejewski – warsztaty internetowe
 2. Dawid Żakowski – warsztaty teatru fizycznego
 3. Jakub Paluszkiewicz – warsztaty audio/wideo (dokument)
 4. Thomas Harzem (Niemcy) – warsztaty performance
 5. Jan Zimmermann (Niemcy) – warsztaty muzyczny performance
 6. Paweł Paszta – warsztaty dramy
 7. Ventzislav Piriankov (Bułgaria) – warsztaty malarskie
 8. Magdalena Przybysz – warsztaty tańca współczesnego
 9. Adam Łoniewski – warsztaty teatralno-filmowe
 10. AgaBrwi – warsztaty sitodruk
 11. Jubilo: Diego Pileggi (Włochy) – warsztaty teatralne
 12. Jubilo: Agnieszka Bresler – warsztaty teatralne
 13. Jubilo: Piotr Antek Kurjata – warsztaty muzyczne
 14. Jubilo: Joshua Doerksen (Kanada) – warsztaty muzyczne
 15. Marta Ankiersztejn – warsztaty fotograficzne
 16. Agata Życzkowska – warsztaty teatralne i plastyczno-recyklingowe
 

W październiku wznawiamy  Dwoje na huś­tawce. Kalen­da­rium do końca 2014 roku przed­sta­wia się następująco:

 • październik – 23, 24, 25
 • listopad – 20, 21, 22
 • grudzień – 11, 12

Gramy, już tylko do końca roku, w miejscu, które niestety przestanie istnieć – w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.