• Kto jest największą miłością Haliny?
  • Co sprawia, że wychowana w biedzie robotniczej Łodzi dziewczyna błyszczy w najbardziej kapryśnych środowiskach?
  • Skąd czerpie siły, by żyć w zgodzie z przeznaczeniem?

Halina Machulska opowiedziała nam swoją historię. Szczerze, z pokorą, z odwagą odkrycia siebie. O swych rodzicach, dzieciństwie, okupacji, pierwszej miłości, więzieniu, życiu teatrem, o skomplikowanym uczuciu do Jana Machulskiego, miłości do syna i pasji edukowania przez sztukę.

O tym, czym jest dla niej Ognisko, czym był Teatr Ochoty i o tym, jak odkryła dramę i postanowiła wprowadzać ją w Polsce.

Książka „Byłam wierna sobie” to także, a może przede wszystkim, zapis życiowego doświadczenia oraz zbiór refleksji niezwykłego pedagoga, reżysera, aktorki i kobiety, która potrafiła niestrudzenie kochać i wypełniać swoją misję. Dzięki temu otworzyła serca, rozbudziła kreatywność i dała przyjaciół ogromnej liczbie ludzi.

Halina Machulska: byłam wierna sobie

Plakat – Małgorzata Zawadka, Michał Maciejewski

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.