Relacja z wydarzenia Mikołajowego zorganizowanego przez Fundację po DRUGIE i Teatr Ognisko. W działaniach wzięli udział wychowankowie placówek resocjalizacyjnych z całej Polski. Mieli możliwość pracować w oparciu o metodę edukacji przez sztukę wypracowaną przez Halinę Machulską.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.