Z satysfakcją informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację dla Teatru Ognisko na projekt pt. Sztuka w wydaniu IT – nowe media jako narzędzie poznawania i tworzenia sztuki.

Teatr Ognisko w partnerstwie z Fundacją po DRUGIE zrealizuje zadanie skierowane do młodzieży z placówek resocjalizacyjnych (zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze), które polegać będzie na edukacji medialnej rozwijającej kompetencje informacyjne skoncentrowanej tematycznie na poznawaniu, komentowaniu, przetwarzaniu oraz tworzeniu przekazów związanych z działaniami twórczymi.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.