Dwoje na huśtawce — wznawiamy w październiku

W paź­dzier­ni­ku wzna­wia­my  Dwo­je na huś­tawce. Kalen­da­rium do koń­ca 2014 roku przed­sta­wia się następująco:

  • paź­dzier­nik — 23, 24, 25
  • listo­pad — 20, 21, 22
  • gru­dzień — 11, 12

Gra­my, już tyl­ko do koń­ca roku, w miej­scu, któ­re nie­ste­ty prze­sta­nie ist­nieć — w klu­bie 1500 m2 (ul. Solec 18) o godz. 19.00.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.