„Byłam wierna sobie” — już jest!

Okładka Byłam wierna sobiePre­mie­ra książ­ki za nami. Jeśli ktoś jej jesz­cze nie ma, to może ją teraz  kupić przed spek­ta­kla­mi „Dwo­je na huś­taw­ce” — 10, 11 i 12 czerw­ca 2014 roku w Klu­bie 1500 m², ul. Solec 18 w War­sza­wie. Zapraszamy!

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Teatr Ognisko. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.