Przenikanie się różnych dziedzin życia, mieszanie różnych dziedzin sztuki, zacieranie granic między nimi, sięganie do cytatów z klasycznych dzieł i nadawanie im nowych znaczeń, rzeczy użytku codziennego w całkowicie nowym życiu… Współczesna kultura jest kulturą remiksu.

Do niej właśnie nawiązujemy w nowym projekcie Teatru TO. Tworzymy spektakl umiejscowiony pomiędzy teatrem niszowym, adresowanym do wysublimowanej publiczności, a popularną teatralną rozrywką, zacierający granice pomiędzy widzem i aktorem, grany w otwartej przestrzeni.
Będzie to spektakl, który w prosty, naturalny sposób poruszy istotne tematy, łącząc w spójną całość teatr, modę i ekologię.

Punktem wyjścia dla projektu jest kolekcja mody „Eco kontrasty”, którą stworzyła Aga Pou. Artystka zainspirowała nas do zadania sobie pytań o rozdarcie współczesnego człowieka pomiędzy dwoma skrajnymi pragnieniami – ciągłą pogonią za nowymi technologiami a ucieczką od cywilizacji i powrotem do natury.  Jaka jest rola człowieka w dzisiejszej rzeczywistości? Gdzie jest jego miejsce?  Jak je odnajduje? Czy jego działania w budowaniu własnego świata nie szkodzą innym? Czy potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za świat, który go otacza – ludzi, zwierzęta, przyrodę? Jak technologia zmienia naturę komunikacji ludzi między sobą?

Inspiracją literacką spektaklu są teksty Stanisława Lema.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją zapoczątkowanej w ubiegłym roku kampanii Teatru TO „Niezgoda na BEZCZUŁOŚĆ”.

Premiera w grudniu.

Teatralny Eco Remix - wstępna wizualizacja, autor Aga Pou

Teatralny Eco Remix – wstępna wizualizacja, autor Aga Pou

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.