Halina i Jan Machulscy to twórcy, artyści i wychowawcy, którzy przez dziesięciolecia poprzez sztukę edukowali kolejne pokolenia Polaków, kreując zarówno nietuzinkowe postawy ludzkie, jak i nowatorskie metody kształcenia. Realizowali niezwykłe przedsięwzięcia, zarówno oddziałując na jednostki: dzieci, młodzież, nauczycieli, aktorów, widzów, jak i tworząc i wdrażając unikalne metody pracy z nimi.

Wieloletnia aktywność państwa Machulskich zaowocowała niezwykłym dorobkiem. Istotne jest, że działania Machulskich nie są niszowe, ale wynikają z szerokiej potrzeby społecznej. Wydaje się bezcenne, aby oddziaływanie tych idei było jak najsilniejsze, aby inni mogli się uczyć i naśladować. I tak się dzieje, ale barierą jest brak własnego zaplecza technicznego i odpowiedniej infrastruktury na miarę europejską.

Dlatego w 2003 roku została powołana do życia spółka Teatr Ognisko. Założyli ją Halina i Jan Machulscy wraz z wychowankami, którzy mieli wówczas pełną gotowość, aby tworzyć zaplecze dla teatru jako metody edukacyjnej. Teraz nadszedł czas, aby Teatr Ognisko zaczął działać.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.