Drodzy!

W obecności Agnieszki Durki, Mai Jaszewskiej, Agaty Wieczyńskiej, Doroty Rynkiewicz-Szafurskiej (notariusz), Piotra Kaniewskiego, Michała Maciejewskiego i Pawła Rybałtowskiego, została podpisana umowa darowizny. W imieniu Magdy wystąpiła jej mama, pani Anna Bachniuk.

15 listopada kwota 16.179,00 PLN znalazła się na rachunku bankowym Magdy.

Powyższa kwota to efekt sprzedaży znaczków okolicznościowych (6.179,00 PLN) oraz ofiarności sponsora (10.000,00 PLN).

W imieniu Magdy i jej mamy serdecznie Wam wszystkim dziękujemy!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.